Artikel

Prasetya Karateka “Janji Dojo”

  1. Kami akan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kami anut.
  2. Kami akan melatih jiwa dan raga kami untuk menciptakan semangat yang tidak tergoyahkan dan pantang menyerah.
  3. Kami akan bersikap rendah hati, halus budi pekerti, menaruh rasa hormat pada setiap orang yang layak kami hormati, menghindari kekerasan, serta akan menjaga nama baik perguruan.
  4. Kami akan bertindak ksatria dengan penuh rasa kemanusiaan melalui disiplin dan jiwa karate, serta selalu siap waspada.
  5. Kami akan menjunjung tinggi kebenaran, dan akan membela kebenaran dari perilaku yang sewenang-wenang, serta akan senantiasa berlaku adil.
  6. Kami siap membela kehormatan pribadi, dan orang lain yang membutuhkan pertolongan, serta tidak akan memamerkan seni bela diri karate tidak pada tempatnya.
  7. Kami akan menjiwai dan melaksanakan Jalan Kyokushin sepanjang hidup kami melalui disiplin karate.

Leave a Comment